SMS sender “eNotify”

eNotify je servis za slanje SMS poruka klijentima i saradnicima, koje mogu biti informativnog ili promotivnog karaktera, kao na primer:

-Ukupno dugovanje na dan,
-Poslat paket brzom poštom,
-Odobrena reklamacija,
-Dospeće rate,
-Akcijski popusti…

Poruka može da sadrži maksimalno 160 karaktera i na raspolaganju su dva modela slanja sms servisa.

Prvi model je personalizovani servis, što znači da subject poruke možete sami odrediti.

Drugi model je da subject poruke bude Enotify, uz mogućnost Vašeg potpisa na kraju sms-a.

U tabelama su naznačene tri vrste paketa (mesečni broj poslatih poruka) i njihovi mesečni iznosi, koji se u zavisnosi od modela servisa razlikuju u ceni.

Sve cene su izražene u dinarima bez PDV-a.

:: Model 1 Personalizovani

Mesečno plaćanje / 6000,00
Paket do 100 sms poruka / 500,00
Paket do 500 sms poruka / 2200,00
Paket do 1000 sms poruka / 3900,00

:: Model 2 - eNotify (subject poruke eNotify, gde ćete na kraju tektsa poruke ostaviti potpis Vaš potpis)

Mesečno plaćanje / 1300,00
Paket do 100 sms poruka / 350,00
Paket do 500 sms poruka / 1500,00
Paket do 1000 sms poruka / 2700,00

Pošaljite upit za neki od naših proizvoda

Copyright ABC Projekt