Delovodnik

Šta je delovodnik?

U toku poslovanja privrednih subjekata cirkuliše veliki broj različitih dokumenata. Neke mi sami kreiramo, dok drugi dolaze spolja (od poslovnih banaka, državnih organa, poslovnih partnera i sl.). Iz tog razloga se u jednoj firmi vodi delovodnik.
Delovodnik je zavođenje, registrovanje, evidencija, organizovanje i klasifikovanje svih primljenih (ulaznih, dolaznih) i otpremljenih (izlaznih, odlaznih) dokumenata.

Svi mi vrlo dobro znamo koliko je vremena samo na dnevnom nivou potrebno da se sva ulazna, izlazna i interna dokumenta zavedu ručno kroz delovodnik. Za ovakvo vođenje delovodnika potrebno je mnogo vremena, jer se za svaki dokument ručno radi svaki korak, od unosa datuma prijema, dobavljača, datuma fakture, iznosa fakture, dodele broja…

Kako funkcioniše naš ares?

Prilikom unosa dokumenta u Pantheon, klikom na određeni taster, dokument se sam upisuje u delovodnik, Pantheon nam vraća delovodni broj i upisuje ga u glavu dokumenta. Delovodnik možemo postaviti na bilo kojoj vrsti dokumenata, a možemo imati i odvojene delovodnike za primljene i izdate
fakture.
U glavnom meniju imamo opciju “Delovodnik” gde možemo pogledati sve zapise koji su nastali na osnovu dokumenata, a isto tako možemo upisati i predmet u delovodnik koji nije nastao iz ulaznih ili izlaznih dokumenata (odluku, rešenje o godišnjem odmoru itd…).
Klikom na taster “Štampa delovodnika” štampa se ispis delovodnika sa zadatim datumskim opsegom.

Ideja je, naravno, automatizacija procesa, znatno skraćivanje vremena koje je ranije bilo potrebno za ručno vođenje delovodnika, svođenje greške na minumum, brz i jednostavan uvid u delovodnik u svakom trenutku.

Unos u delovodnik iz dokumenta:

Na formi fakture po unosu fakture u sistem, potrebno je kliknuti na taster F10 kako bi se faktura upisala u delovodnik. Pantheon nam vraća delovodni broj i upisuje ga u glavu dokumenta. Delovodnik možemo postaviti na bilo kojoj vrsti dokumenata, a možemo imati i odvojene delovodnike za primljene i izdate fakture.

Upisivanje u delovodnik mimo dokumenata:

U glavnom meniju imamo opciju “Delovoodnik” gde možemo pogledati sve zapise koji su nastali na osnovu dokumenata, a isto tako možemo upisati i predmet u delovodnik koji nije nastao iz ulaznih ili izlaznih dokumenata (odluku, rešenje o godišnjem odmoru itd...).

Pregled dokumenata i štampa delovodnika

Ukoliko kliknemo na taster “Štampa delovodnika” pojavljuje se prozor gde je neophodno uneti datum od i datum do za štampu delovodnika.

Klikom na taster “Štampaj” štampa se ispis skraćenog delovodnika za zadati datumski opseg.

Pošaljite upit za neki od naših proizvoda

Copyright ABC Projekt