Praćenje statusa eFaktura i slanje podsetnika za preuzimanje,
direktno iz Pantheona

Kako Vi pratite statuse eFaktura?

Svaka eFaktura koju Vaš kupac ne prihvati u roku od 15 dana,
automatski dobija status ODBIJENA!

Šta to znači za Vas?

-Nije uručena kupcu.
-Nije odobrena.
-Neće biti plaćena!

Ovo stvara mnogo problema u obračunima PDV-a, naplati potraživanja i dodatnom administrativnom poslu u praćenju statusa i zvanju kupaca.

Kako naši korisnici ažurno, kroz PANTHEON, prate statuse poslatih eFaktura,
šalju podsetnike za preuzimanje i na vreme reaguju do svojih kupaca?

1. Možete da pratite statuse eFaktura na svojim dokumentima

U glavi pojedinačnog dokumenta imate mogućnost da vidite status poslate fakture na SEF-u.

2. Možete da vršite grupne pretrage faktura po statusima ili po vrstama dokumenata

Fakture pretražujemo po statusima, kupcima, odgovornoj osobi ili vrsti dokumenta preko koje je eFaktura poslata. Samim tim u zavisnosti od statusa eFakture možemo klijentu poslati e-mailom podsetnik  da nije sa SEF-a preuzeo eFakturu.

3. Slanje podsetnika za preuzimanje faktura, direktno iz Panteona

Odabirom perioda ili konkretnog datuma fakture, statusa “isporučeno” i čekiranjem svih vrsta dokumenata, dobićete spisak svih Vaših klijenata koji nisu još uvek preuzeli i odobrili fakture na SEF-u.

Klikom na taster “pošalji mailove”, direktno iz Pantheona će se poslati podsetnici za odorenje faktura svima.
Naravno, ukoliko želite da samo određenim klijentima, za određene fakture pošaljete podsetinke, možete to učiniti, detaljnijom pretragom.

Ukoliko se desilo da ste već slali podsenike, prilikom filtriranja klijenata, u polje “poslato” biće Vam upisan datum i vreme slanja podsetika. Ukoliko želite, podsetik možete ponovo poslati.


E-mail koji klijent dobije sadrži tekst može da se modifikuje po Vašoj želji, sa spiskom faktura koje još uvek nisu odobrene.

Ovo rešenje je kreirano u cilju poboljšanja poslovanja, bolje naplate potraživanja, eliminisanju problema u obračunavanju PDV-a, automatizaciji slanja i prijema eFaktura i blagovremenog slanja podsetika, bez potrebe za zvanjem.

Dostupni smo Vam za narudzbine na: prodaja@abcprojekt.rs

*Informacije koje se nalaze na panelima su rezultat workflow-a osvežavanja statusa na eDokumentaciji i taj workflow se mora pokrenuti kako bi statusi bili ispravni.
**Ova rešenja nisu primenljiva na LT korisnike i korisnike koji imaju samostalne RE licence.

Copyright ABC Projekt