Jednostavno, brzo, povoljno
i zakonski usklađeno iz Pantheona

Implementacija eFaktura

Šta je eFaktura?

To je faktura koja u potpunosti zamenjuje klasični papirni oblik računa, s obzirom na to da izdavalac izdaje primaocu račun za pružene usluge ili prodate proizvode u elektronskom obliku.

Kome je namenjena?

Svima onima koji pre svega žele da posluju u skladu sa zakonom, što je u Pantheonu omogućeno na veoma jednostavan, moderan, ekološki prihvatljiv i transparentan način.

Prednosti
  • jednostavno i brzo poslovanje,
  • smanjenje materijalnih troškova (nema više upotrebe papira, koverti i štampanja),
  • sniženje troškova poštanskih usluga (nema više poštarine),
  • sniženje troškova manualnog rada (poboljšanje procesa i smanjenje mogućnosti grešaka pri unosu),
  • jeftinije izdavanje i distribucija,
  • lakša kontrola i manje grešaka,
  • automatizovana dostava (može postojati više adresa, u bilo kom formatu i na različitim medijima),
  • ekološki prihvatljivo poslovanje.

Slanje i prijem eFaktura iz Pantheona

Svi korisnici Pantheona mogu na vrlo jednostavan način, za jednu ili više faktura vršiti slanje I prijem sa SEF, samo jednim klikom.

Implementacija eFaktura i povezivanje sa SEF-om je proces koji tim ABC Projekta može efikasno odratiti i kod vas, a pored same implementacije otišli smo i korak dalje uz dodatna rešenja za praćenje slanja i statusa eFaktura na SEFu, kao i slanje mailova korisnicima sa podsetnikom o nepreuzetim fakturama .

Ukoliko još uvek nemate implementirane eFakture i ovaj posao radite ručno, tu smo da to odradimo i kod Vas!

Dostupni smo Vam za narudžbine na: prodaja@abcprojekt.rs

Copyright ABC Projekt